Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Przebudowa bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – zabudowa kozłów oporowych w torach nr 161 i 162

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.28.2019.ZS Data ogłoszenia: 11.04.2019 r.  ...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: usługi Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.26.2019.ZS Data ogłoszenia: 05.04.2019 r.  Data i godzin ...
Dostawa i montaż klimatyzatorów

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.25.2019.ZS Data ogłoszenia: 02.04.2019 r.  Data i godzin ...
Przebudowa bocznicy kolejowej MPEC Sp. z o.o. we Włocławku – zabudowa kozłów oporowych w torach nr 161 i 162

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.24.2019.ZS Data ogłoszenia: 01.04.2019 r.  Data ...
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 2 Etap I Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR-10 (K1 i K2)

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony – ustawa Pzp Nr sprawy: NE.38.21.2019.ZS Data ogłoszenia: 28.03.2019 r.  Data i godzina składania ofert: 08.05.2019 r. g. 12.00 Zmiana daty i ...
Sukcesywna dostawa wyrobów ze stali

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.23.2019.ZS Data ogłoszenia: 28.03.2019 r.  Data i godzin ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Wiejskiej 14a/16 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.22.2019.ZS Data ogłoszenia: 28.03.2019 r.  Da ...
Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: usługi Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.20.2019.ZS Data ogłoszenia: 21.03.2019 r.  Data i godz ...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: usługi Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.18.2019.ZS Data ogłoszenia: 20.03.2019 r.  Data i godzin ...
Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygniete Rodzaj zamówienia: usługi Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.19.2019.ZS Data ogłoszenia: 19.03.2019 r.  Data i godzi ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |