Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczaniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.10.2020.ZS

Data ogłoszenia: 24.02.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:06.03.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Unieważnienie postępowania

10 marca 2020 r. 13:24

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

24 lutego 2020 r. 11:46

Zbigniew Szmajda

SIWZ

24 lutego 2020 r. 11:46

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

24 lutego 2020 r. 11:47

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

24 lutego 2020 r. 11:47

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ zestawienie ilościowo cenowe

24 lutego 2020 r. 11:47

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

24 lutego 2020 r. 11:47

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

24 lutego 2020 r. 11:48

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - wykaz usług

24 lutego 2020 r. 11:48

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

24 lutego 2020 r. 11:48

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

24 lutego 2020 r. 11:46

Licznik odsłon :

220

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

24 lutego 2020 r. 11:46

Dodanie

Zbigniew Szmajda

10 marca 2020 r. 13:23

Edycja

Zbigniew Szmajda