Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
pomoc
MPEC

MPEC

Zgromadzenie Wspólników


Prezydent Miasta Włocławek

KOMPETENCJE

 • sprawy wymienione w art. 228 i 231 Kodeksu Spółek Handlowych;
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki;
 • powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
 • powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej ;
 • decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników
 • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
 • emisja obligacji ;
 • zatwierdzenie zasad zbywania udziałów ;
 • tworzenie funduszy celowych i specjalnych;
 • zmiana umowy spółki;
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
 • decydowanie o połączeniu  z inną Spółką lub rozwiązaniu, likwidacji Spółki oraz  tworzeniu spółek. Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Tomasz WitczakTomasz WitczakTomasz Witczak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
21 grudnia 2011 r. 17:2254183


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
15 stycznia 2019 r. 12:39 Edycja Remigiusz Krajewski
21 grudnia 2011 r. 17:25 Edycja Tomasz Witczak
21 grudnia 2011 r. 17:22 Dodanie Tomasz Witczak
Pokaż więcej