Kontakt

 

 
 

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

SPÓŁKA Z O.O.

ul. Płocka 30/32
87-800 Włocławek

NIP : 8880205453
REGON : 910513420
 
Strona www: www.mpec.com.pl 

e-mail: mpec@mpec.com.pl

Telefony:

Sekretariat Prezesa Zarządu: 54 231 73 13

Informacja (centrala): 54 231 73 00

Obsługa Klienta: 54 231 73 41, 54 231 73 25, 54 231 73 17, 54 231 73 07

Pogotowie Ciepłownicze: 993

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.   ul. Płocka 30/32,  87-800 Włocławek ,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - nr. telefonu 54 231-73-00 , e-mail : iod@mpec.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy przyłączeniowej i/lub umowy sprzedaży ciepła na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane dla celów marketingowych wykraczających poza zakres realizacji umowy przyłączeniowej i/lub umowy sprzedaży ciepła,

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji umowy określonej w pkt 3,

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,

10) w oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,

11) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu ustania przetwarzania zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku,  ul. Płocka 30/32 na potrzeby realizacji umowy wskazanej w pkt 3.

 

 

                                                                                                                                                                                   ………………………………………………..

                                                                                                                                                                                           Data i czytelny podpis

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

21 grudnia 2011 r. 17:13

Licznik odsłon :

7620

Liczba zmian :

22

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

21 grudnia 2011 r. 17:13

Dodanie

Tomasz Witczak

21 grudnia 2011 r. 17:19

Edycja

Tomasz Witczak

22 maja 2015 r. 11:52

Edycja

Tomasz Witczak

2 lipca 2015 r. 10:45

Edycja

Radosław Karlikowski

28 maja 2018 r. 11:13

Edycja

Remigiusz Krajewski

22 września 2020 r. 08:23

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 08:25

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:03

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:06

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:12

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:15

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:17

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:18

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:18

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:19

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:19

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:20

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:21

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:22

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:23

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:24

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 września 2020 r. 09:24

Edycja

Zbigniew Szmajda