Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
pomoc
MPEC

MPEC

Praca , Zatrudnienie


Oferta pracy

Nazwa stanowiska : Elektromonter

rozkład czasu pracy: w godz.: ruch ciągły (system 4 brygadowy : 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00)

wymiar etatu: pełen

okres zatrudnienia: niezwłocznie

rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy : umowa na okres próbny , czas określony lub nieokreślony

wysokość wynagrodzenia brutto (w złotych miesięcznie): od 5000 zł

+ składniki dodatkowe : - dodatek za pracę w porze nocnej,

                                          - dodatek za pracę w systemie zmianowym

Wymagania:

  • wykształcenie: wykształcenie kierunkowe : zasadnicze zawodowe, średnie techniczne.
  • doświadczenie: absolwent lub pracownik z doświadczeniem
  • uprawnienia / umiejętności : świadectwo kwalifikacyjne E-I

Zakres obowiązków:

obsługa, konserwacja, remonty i montaż urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Oferty winny zawierać:

  1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej oraz kwalifikacyjne kandydata.
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści :

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku,  ul. Płocka 30/32 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”

Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko elektromonter  należy składać w budynku biurowca MPEC sp. z o.o. ul. Płocka 30/32 Włocławek pokój nr 8 lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres mpec@mpec.com.pl  

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.   ul. Płocka 30/32,  87-800 Włocławek

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nr. telefonu 54 231-73-00 , e-mail : iod@mpec.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, tj. art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy a w zakresie nie objętym tym przepisem, jest dobrowolne.

8) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Tomasz WitczakTomasz WitczakTomasz Witczak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
10 października 2012 r. 10:461730327


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
23 kwietnia 2024 r. 12:46 Edycja strony Zbigniew Szmajda
11 maja 2023 r. 11:49 Edycja strony Zbigniew Szmajda
17 kwietnia 2023 r. 10:12 Edycja strony Zbigniew Szmajda
17 kwietnia 2023 r. 10:11 Edycja strony Zbigniew Szmajda
17 kwietnia 2023 r. 10:09 Edycja strony Zbigniew Szmajda
17 kwietnia 2023 r. 10:07 Edycja strony Zbigniew Szmajda
17 kwietnia 2023 r. 10:02 Edycja strony Zbigniew Szmajda
23 lutego 2023 r. 09:54 Edycja strony Zbigniew Szmajda
23 lutego 2023 r. 09:52 Edycja strony Zbigniew Szmajda
23 lutego 2023 r. 09:49 Edycja strony Zbigniew Szmajda
Pokaż więcej