Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
pomoc
MPEC

MPEC

Przedmiot Działalności


35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną , gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

35.11.Z – wytwarzania energii elektrycznej,

35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej,

35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej,

33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,

33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

33.20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.90.Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Tomasz WitczakTomasz WitczakTomasz Witczak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
21 grudnia 2011 r. 17:2080374


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
15 stycznia 2019 r. 12:18 Edycja Remigiusz Krajewski
7 lipca 2015 r. 08:58 Edycja Radosław Karlikowski
21 grudnia 2011 r. 17:20 Edycja Tomasz Witczak
21 grudnia 2011 r. 17:20 Dodanie Tomasz Witczak
Pokaż więcej