Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
pomoc
MPEC

MPEC

2018


Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa razem: 110 266 383,99 zł                                                        

w tym:                                                                                                  

► aktywa trwałe:       70 366 479,30 zł                                           

► aktywa obrotowe:  39 899 904,69 zł

                                          

Pasywa razem: 110 266 383,99 zł

w tym:

► kapitał własny: 69 311 617,09 zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 40 954 766,90 zł

  Lista plików


NazwaData dodaniaLicznik
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 12 lipca 2019 r. 10:59 944
Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r. 12 lipca 2019 r. 10:58 907


Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Tomasz WitczakTomasz WitczakTomasz Witczak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
2 kwietnia 2012 r. 09:252314890


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
19 lipca 2023 r. 08:12 Edycja strony Zbigniew Szmajda
6 marca 2023 r. 14:42 Edycja strony Zbigniew Szmajda
6 marca 2023 r. 14:41 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 11:06 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 11:00 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 10:50 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 10:40 Edycja strony Zbigniew Szmajda
16 lutego 2021 r. 09:18 Edycja strony Zbigniew Szmajda
16 lutego 2021 r. 09:16 Edycja strony Zbigniew Szmajda
16 lutego 2021 r. 09:15 Edycja strony Zbigniew Szmajda
Pokaż więcej