Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
pomoc
MPEC

MPEC

Aktywa - Sprawozdania finansowe


Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Aktywa razem:      175.016.324,19 zł                                              

w tym:                                                                                                  

► aktywa trwałe:             109.487.009,99 zł                                         

► aktywa obrotowe:         65.529.314,20 zł                            

 

Pasywa razem:                175.016.324,19 zł                                   

w tym:

► kapitał własny:            39.471.987,50 zł  

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 135.544.336,69 zł

 

 

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Aktywa razem:    149 821 tys. zł                                                 

w tym:                                                                                                  

► aktywa trwałe: 110 770 tys. zł                                              

► aktywa obrotowe: 39 051 tys. zł                                  

 

Pasywa razem: 149 821 tys. zł                                                    

w tym:

► kapitał własny: 55 731 tys. zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 94 090 tys. zł

 

 

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Aktywa razem:    123 851 tys. zł                                                 

w tym:                                                                                                  

► aktywa trwałe: 89 429 tys. zł                                              

► aktywa obrotowe: 34 422 tys. zł

                                          

Pasywa razem: 123 851 tys. zł                                                    

w tym:

► kapitał własny: 66 300 tys. zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 57 551 tys. zł

 

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Aktywa razem: 100 325 429,47 zł                                                        

w tym:                                                                                                  

► aktywa trwałe:       70 452 703,69 zł                                           

► aktywa obrotowe:  29 872 725,78 zł                                    

Pasywa razem: 100 325 429,47 zł

w tym:

► kapitał własny: 65 606 859,89 zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 34 718 569,58 zł

 

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa razem: 110 266 383,99 zł                                                        

w tym:                                                                                                  

► aktywa trwałe:       70 366 479,30 zł                                           

► aktywa obrotowe:  39 899 904,69 zł

                                          

Pasywa razem: 110 266 383,99 zł

w tym:

► kapitał własny: 69 311 617,09 zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 40 954 766,90 zł

 
  
 
Po lewej stronie w folderach znajdują się dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat
za lata obrachunkowe: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017, 2018 i 2019.
 Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Tomasz WitczakTomasz WitczakTomasz Witczak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
2 kwietnia 2012 r. 09:252292690


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
19 lipca 2023 r. 08:12 Edycja strony Zbigniew Szmajda
6 marca 2023 r. 14:42 Edycja strony Zbigniew Szmajda
6 marca 2023 r. 14:41 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 11:06 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 11:00 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 10:50 Edycja strony Zbigniew Szmajda
9 lipca 2021 r. 10:40 Edycja strony Zbigniew Szmajda
16 lutego 2021 r. 09:18 Edycja strony Zbigniew Szmajda
16 lutego 2021 r. 09:16 Edycja strony Zbigniew Szmajda
16 lutego 2021 r. 09:15 Edycja strony Zbigniew Szmajda
Pokaż więcej