Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych (Zmiana terminu składania ofert na 4.02.2020 g. 9.00.)

Status zamówienia: roztrzygniete

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.01.2020.ZS

Data ogłoszenia: 22.01.2020 r. 

Data i godzina składania ofert: 31.01.2020 r. g. 9.00

Uwaga: Zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ ( SOPZ)  i Załącznika nr 3 do SIWZ (zestawienie ilościowo-cenowe).

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 4.02.2020 g. 9.00.

 

Nazwa

Data dodania

Autor

_____Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 lutego 2020 r. 10:57

Zbigniew Szmajda

____Odpowiedź na pytanie Wykonawcy - 03.02.2020

3 lutego 2020 r. 12:52

Zbigniew Szmajda

___Odpowiedź na pyt. Wykonawcy - 31.01.2020

31 stycznia 2020 r. 13:37

Zbigniew Szmajda

__Zmiana terminu składania ofert

30 stycznia 2020 r. 08:33

Zbigniew Szmajda

_Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

29 stycznia 2020 r. 13:41

Zbigniew Szmajda

_Zał. Nr 1 do pisma - zest. ilościowo-cenowe

29 stycznia 2020 r. 13:58

Zbigniew Szmajda

_Zał. Nr 2 do pisma - SOPZ

29 stycznia 2020 r. 13:59

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

22 stycznia 2020 r. 12:20

Zbigniew Szmajda

SIWZ

22 stycznia 2020 r. 12:20

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

22 stycznia 2020 r. 12:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

22 stycznia 2020 r. 12:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - zest. ilościowo-cenowe

22 stycznia 2020 r. 12:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

22 stycznia 2020 r. 12:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

22 stycznia 2020 r. 12:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

22 stycznia 2020 r. 12:22

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

22 stycznia 2020 r. 12:19

Licznik odsłon :

538

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

22 stycznia 2020 r. 12:19

Dodanie

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2020 r. 13:41

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2020 r. 14:31

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2020 r. 14:52

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 lutego 2020 r. 10:58

Edycja

Zbigniew Szmajda