Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.85.2019.ZS

Data ogłoszenia: 30.12.2019 r. 

Data i godzina składania ofert: 09.01.2020 r. g 10.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

30 grudnia 2019 r. 12:52

Zbigniew Szmajda

SIWZ

30 grudnia 2019 r. 12:53

Zbigniew Szmajda

Unieważnienie postepowania - NE.38.85.2019.ZS

9 stycznia 2020 r. 13:04

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 SIWZ -SOPZ

30 grudnia 2019 r. 12:53

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

30 grudnia 2019 r. 12:53

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

30 grudnia 2019 r. 12:53

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

30 grudnia 2019 r. 12:54

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - projekt umowy

30 grudnia 2019 r. 12:54

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

30 grudnia 2019 r. 12:52

Licznik odsłon :

236

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

30 grudnia 2019 r. 12:52

Dodanie

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 13:04

Edycja

Zbigniew Szmajda