Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.12.2020.ZS

Data ogłoszenia: 16.03.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:25.03.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 marca 2020 r. 13:01

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

16 marca 2020 r. 12:22

Zbigniew Szmajda

SIWZ

16 marca 2020 r. 12:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

16 marca 2020 r. 12:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

16 marca 2020 r. 12:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ zestawienie ilościowo cenowe

16 marca 2020 r. 12:23

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

16 marca 2020 r. 12:23

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

16 marca 2020 r. 12:23

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - wykaz usług

16 marca 2020 r. 12:24

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

16 marca 2020 r. 12:24

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

16 marca 2020 r. 12:19

Licznik odsłon :

176

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

16 marca 2020 r. 12:19

Dodanie

Zbigniew Szmajda

30 marca 2020 r. 13:48

Edycja

Zbigniew Szmajda