Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.26.2020.ZS

Data ogłoszenia: 03.07.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:13.07.2020 r. g. 9.00

 

Nazwa

Data dodania

Autor

__Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13 lipca 2020 r. 10:49

Zbigniew Szmajda

_Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

10 lipca 2020 r. 13:25

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

3 lipca 2020 r. 12:41

Zbigniew Szmajda

SIWZ

3 lipca 2020 r. 12:41

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

3 lipca 2020 r. 12:42

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

3 lipca 2020 r. 12:42

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3 lipca 2020 r. 12:43

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

3 lipca 2020 r. 12:43

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - osw. o statusie przedsiębiorcy

3 lipca 2020 r. 12:43

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw

3 lipca 2020 r. 12:44

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

3 lipca 2020 r. 12:44

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

3 lipca 2020 r. 12:41

Licznik odsłon :

157

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

3 lipca 2020 r. 12:41

Dodanie

Zbigniew Szmajda

3 lipca 2020 r. 13:47

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lipca 2020 r. 10:50

Edycja

Zbigniew Szmajda