Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Robotniczej 1a we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.27.2020.ZS

Data ogłoszenia: 03.07.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:14.07.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

__Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 lipca 2020 r. 12:36

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

3 lipca 2020 r. 13:55

Zbigniew Szmajda

SIWZ

3 lipca 2020 r. 13:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

3 lipca 2020 r. 13:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ- formularz oferty

3 lipca 2020 r. 13:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

3 lipca 2020 r. 13:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

3 lipca 2020 r. 13:57

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz robót

3 lipca 2020 r. 13:57

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - osw. o statusie przedsiębiorcy

3 lipca 2020 r. 13:58

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

3 lipca 2020 r. 13:58

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

3 lipca 2020 r. 13:54

Licznik odsłon :

140

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

3 lipca 2020 r. 13:54

Dodanie

Zbigniew Szmajda

14 lipca 2020 r. 12:36

Edycja

Zbigniew Szmajda