Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Reymonta 17b we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.13.2020.ZS

Data ogłoszenia: 17.03.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:27.03.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27 marca 2020 r. 11:37

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

17 marca 2020 r. 10:17

Zbigniew Szmajda

SIWZ

17 marca 2020 r. 10:17

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

17 marca 2020 r. 10:17

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ- formularz oferty

17 marca 2020 r. 10:18

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

17 marca 2020 r. 10:18

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

17 marca 2020 r. 10:18

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz robót

17 marca 2020 r. 10:18

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

17 marca 2020 r. 10:19

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

17 marca 2020 r. 10:16

Licznik odsłon :

335

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 marca 2020 r. 10:16

Dodanie

Zbigniew Szmajda

27 marca 2020 r. 11:38

Edycja

Zbigniew Szmajda