Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Młynarskiej 4,6,5c,10-10a oraz ul. Paderewskiego 1a we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.18.2020.ZS

Data ogłoszenia: 06.05.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:18.05.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 maja 2020 r. 13:00

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

6 maja 2020 r. 13:35

Zbigniew Szmajda

SIWZ

6 maja 2020 r. 13:35

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

6 maja 2020 r. 13:35

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

6 maja 2020 r. 13:36

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

6 maja 2020 r. 13:36

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

6 maja 2020 r. 13:36

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

6 maja 2020 r. 13:36

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy

6 maja 2020 r. 13:37

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

6 maja 2020 r. 13:31

Licznik odsłon :

263

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

6 maja 2020 r. 13:31

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 maja 2020 r. 13:00

Edycja

Zbigniew Szmajda