Wykonanie rocznego badania kontrolnego AST dla automatycznego systemu (AMS) monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.02.2020.ZS

Data ogłoszenia: 09.01.2020 r. 

Data i godzina składania ofert: 17.01.2020 r. g 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

9 stycznia 2020 r. 13:08

Zbigniew Szmajda

SIWZ

9 stycznia 2020 r. 13:09

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 SIWZ -SOPZ

9 stycznia 2020 r. 13:09

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

9 stycznia 2020 r. 13:10

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

9 stycznia 2020 r. 13:11

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

9 stycznia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - projekt umowy

9 stycznia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 stycznia 2020 r. 13:15

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

9 stycznia 2020 r. 13:07

Licznik odsłon :

193

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

9 stycznia 2020 r. 13:07

Dodanie

Zbigniew Szmajda

17 stycznia 2020 r. 13:15

Edycja

Zbigniew Szmajda