Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.17.2020.ZS

Data ogłoszenia: 30.04.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:12.05.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 maja 2020 r. 07:34

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

30 kwietnia 2020 r. 15:06

Zbigniew Szmajda

SIWZ

30 kwietnia 2020 r. 15:06

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

30 kwietnia 2020 r. 15:07

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

30 kwietnia 2020 r. 15:07

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - zest ilościowo-cenowe

30 kwietnia 2020 r. 15:07

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

30 kwietnia 2020 r. 15:08

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

30 kwietnia 2020 r. 15:08

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

30 kwietnia 2020 r. 15:08

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

30 kwietnia 2020 r. 15:06

Licznik odsłon :

177

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

30 kwietnia 2020 r. 15:06

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 maja 2020 r. 07:34

Edycja

Zbigniew Szmajda