Dostawa wyposażenia do laboratorium

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.23.2020.ZS

Data ogłoszenia: 15.06.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:23.06.2020 r. g 9.00 - zmiana terminu składania ofert : 23.06.2020 r. g 13.00 .

Nazwa

Data dodania

Autor

__Unieważnienie postępowania.pd

26 czerwca 2020 r. 11:17

Robert Marciniak

_Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

22 czerwca 2020 r. 13:09

Robert Marciniak

Ogłoszenie o zamówieniu

15 czerwca 2020 r. 14:27

Zbigniew Szmajda

SIWZ

15 czerwca 2020 r. 14:27

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ- SOPZ

15 czerwca 2020 r. 14:28

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

15 czerwca 2020 r. 14:28

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - zestawienie ilościowo-cenowe

15 czerwca 2020 r. 14:28

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

15 czerwca 2020 r. 14:29

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

15 czerwca 2020 r. 14:29

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

15 czerwca 2020 r. 14:29

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

15 czerwca 2020 r. 14:24

Licznik odsłon :

273

Liczba zmian :

6

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

15 czerwca 2020 r. 14:24

Dodanie

Zbigniew Szmajda

22 czerwca 2020 r. 13:18

Edycja

Robert Marciniak

22 czerwca 2020 r. 13:20

Edycja

Robert Marciniak

22 czerwca 2020 r. 13:21

Edycja

Robert Marciniak

22 czerwca 2020 r. 13:21

Edycja

Robert Marciniak

26 czerwca 2020 r. 11:21

Edycja

Robert Marciniak