Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczeniu pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.09.2020.ZS

Data ogłoszenia: 11.02.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:20.02.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Unieważnienie postępowania

20 lutego 2020 r. 13:07

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

11 lutego 2020 r. 10:32

Zbigniew Szmajda

SIWZ

11 lutego 2020 r. 10:32

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

11 lutego 2020 r. 10:32

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

11 lutego 2020 r. 10:32

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ zestawienie ilościowo cenowe

11 lutego 2020 r. 10:33

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ zestawienie ilościowo cenowe

11 lutego 2020 r. 10:33

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

11 lutego 2020 r. 10:34

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

11 lutego 2020 r. 10:35

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - wykaz usług

11 lutego 2020 r. 10:35

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

11 lutego 2020 r. 10:36

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

11 lutego 2020 r. 10:31

Licznik odsłon :

208

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

11 lutego 2020 r. 10:31

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2020 r. 13:07

Edycja

Zbigniew Szmajda