Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy Placu Staszica 5/6 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.16.2020.ZS

Data ogłoszenia: 28.04.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:08.05.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8 maja 2020 r. 12:49

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

28 kwietnia 2020 r. 09:33

Zbigniew Szmajda

SIWZ

28 kwietnia 2020 r. 09:33

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

28 kwietnia 2020 r. 09:33

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

28 kwietnia 2020 r. 09:33

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

28 kwietnia 2020 r. 09:34

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

28 kwietnia 2020 r. 09:34

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

28 kwietnia 2020 r. 09:34

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ - projkt umowy

28 kwietnia 2020 r. 09:34

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

28 kwietnia 2020 r. 09:32

Licznik odsłon :

206

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

28 kwietnia 2020 r. 09:32

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 maja 2020 r. 12:25

Edycja

Zbigniew Szmajda