Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 9 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.20.2020.ZS

Data ogłoszenia: 26.05.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:04.06.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 czerwca 2020 r. 13:18

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

26 maja 2020 r. 11:34

Zbigniew Szmajda

SIWZ

26 maja 2020 r. 11:34

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

26 maja 2020 r. 11:34

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

26 maja 2020 r. 11:34

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

26 maja 2020 r. 11:36

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

26 maja 2020 r. 11:38

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

26 maja 2020 r. 11:38

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy

26 maja 2020 r. 11:39

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

26 maja 2020 r. 11:31

Licznik odsłon :

193

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

26 maja 2020 r. 11:31

Dodanie

Zbigniew Szmajda

4 czerwca 2020 r. 13:19

Edycja

Zbigniew Szmajda