Budowy wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Planty 18 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.32.2020.ZS

Data ogłoszenia: 03.08.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:11.08.2020 r. g. 10.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 sierpnia 2020 r. 13:47

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

3 sierpnia 2020 r. 12:57

Robert Marciniak

SIWZ

3 sierpnia 2020 r. 12:58

Robert Marciniak

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

3 sierpnia 2020 r. 12:58

Robert Marciniak

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

3 sierpnia 2020 r. 12:59

Robert Marciniak

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

3 sierpnia 2020 r. 13:00

Robert Marciniak

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

3 sierpnia 2020 r. 13:01

Robert Marciniak

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

3 sierpnia 2020 r. 13:01

Robert Marciniak

Zał. nr 6 do SIWZ - osw. o statusie przedsiębiorcy

3 sierpnia 2020 r. 13:02

Robert Marciniak

Zał. nr 7 do SIWZ - projekt umowy

3 sierpnia 2020 r. 13:03

Robert Marciniak

powrót

Dodał :

Robert Marciniak

Data dodania :

3 sierpnia 2020 r. 12:44

Licznik odsłon :

118

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

3 sierpnia 2020 r. 12:44

Dodanie

Robert Marciniak

3 sierpnia 2020 r. 13:04

Edycja

Robert Marciniak

11 sierpnia 2020 r. 13:47

Edycja

Zbigniew Szmajda