Wykonanie i dostawa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.05.2020.ZS

Data ogłoszenia: 30.01.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:11.02.2020 r. g. 11.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 lutego 2020 r. 14:38

Zbigniew Szmajda

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy -05.02.2020

5 lutego 2020 r. 11:56

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

30 stycznia 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

SIWZ

30 stycznia 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

30 stycznia 2020 r. 13:45

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

30 stycznia 2020 r. 13:45

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

30 stycznia 2020 r. 13:45

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

30 stycznia 2020 r. 13:45

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw

30 stycznia 2020 r. 13:46

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

30 stycznia 2020 r. 13:46

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

30 stycznia 2020 r. 13:43

Licznik odsłon :

639

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

30 stycznia 2020 r. 13:43

Dodanie

Zbigniew Szmajda

17 lutego 2020 r. 14:38

Edycja

Zbigniew Szmajda