Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.21.2020.ZS

Data ogłoszenia: 18.06.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:01.07.2020 r. g. 11.00

Nazwa

Data dodania

Autor

__Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2 lipca 2020 r. 13:34

Zbigniew Szmajda

_Załącznik Nr 1 do pisma - Regulamin pracy bocznicy kolejowej

26 czerwca 2020 r. 14:52

Robert Marciniak

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

26 czerwca 2020 r. 14:40

Robert Marciniak

Ogłoszenie o zamówieniu

18 czerwca 2020 r. 14:07

Zbigniew Szmajda

SIWZ

18 czerwca 2020 r. 14:08

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

18 czerwca 2020 r. 14:09

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz oferty

18 czerwca 2020 r. 14:09

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war.

18 czerwca 2020 r. 14:09

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ- ośw. o braku podstaw do wykl.

18 czerwca 2020 r. 14:10

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - ośw. o posiad statusu pośredn. podm. weglowego

18 czerwca 2020 r. 14:10

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ- wykaz dostaw

18 czerwca 2020 r. 14:10

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 7 do SIWZ - projekt umowy

18 czerwca 2020 r. 14:11

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 8 do SIWZ - osw. o statusie przedsiębiorcy

18 czerwca 2020 r. 14:11

Zbigniew Szmajda

Załącznik nr 1 do umowy_harmonogram_2021

18 czerwca 2020 r. 14:36

Zbigniew Szmajda

Załącznik nr 2 do umowy_cerfyfikat jakości

18 czerwca 2020 r. 14:12

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

18 czerwca 2020 r. 14:03

Licznik odsłon :

414

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

18 czerwca 2020 r. 14:03

Dodanie

Zbigniew Szmajda

29 czerwca 2020 r. 09:59

Edycja

Robert Marciniak

2 lipca 2020 r. 13:36

Edycja

Zbigniew Szmajda