Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.34.2020.ZS

Data ogłoszenia: 05.08.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:14.08.2020 r g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Unieważnienie postępowania

10 września 2020 r. 13:09

Zbigniew Szmajda

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 sierpnia 2020 r. 12:23

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

5 sierpnia 2020 r. 08:03

Robert Marciniak

SIWZ

5 sierpnia 2020 r. 08:04

Robert Marciniak

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

5 sierpnia 2020 r. 08:04

Robert Marciniak

Zał. Nr 2 do SIWZ- formularz oferty

5 sierpnia 2020 r. 08:05

Robert Marciniak

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5 sierpnia 2020 r. 08:07

Robert Marciniak

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

5 sierpnia 2020 r. 08:07

Robert Marciniak

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz robót

5 sierpnia 2020 r. 08:08

Robert Marciniak

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

5 sierpnia 2020 r. 08:09

Robert Marciniak

Zał. Nr 7 do SIWZ - ośw. o statusie przedsiębiorcy

5 sierpnia 2020 r. 08:09

Robert Marciniak

powrót

Dodał :

Robert Marciniak

Data dodania :

5 sierpnia 2020 r. 08:02

Licznik odsłon :

130

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

5 sierpnia 2020 r. 08:02

Dodanie

Robert Marciniak

5 sierpnia 2020 r. 08:10

Edycja

Robert Marciniak

14 sierpnia 2020 r. 12:23

Edycja

Zbigniew Szmajda

14 sierpnia 2020 r. 12:23

Edycja

Zbigniew Szmajda

10 września 2020 r. 13:09

Edycja

Zbigniew Szmajda