Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.03.2020.ZS

Data ogłoszenia: 10.01.2020 r. 

Data i godzina składania ofert: 20.01.2020 r. g. 11.00

Uwaga: Zmiana daty i godziny składania ofert na  23.01.2020 r.  g. 11.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

17 stycznia 2020 r. 10:59

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

10 stycznia 2020 r. 14:30

Zbigniew Szmajda

SIWZ

10 stycznia 2020 r. 14:30

Zbigniew Szmajda

Unieważnienie postępowania

23 stycznia 2020 r. 13:50

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

10 stycznia 2020 r. 14:30

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

10 stycznia 2020 r. 14:30

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

10 stycznia 2020 r. 14:31

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

10 stycznia 2020 r. 14:31

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz usług

10 stycznia 2020 r. 14:31

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

10 stycznia 2020 r. 14:31

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

10 stycznia 2020 r. 14:29

Licznik odsłon :

339

Liczba zmian :

4

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

10 stycznia 2020 r. 14:29

Dodanie

Zbigniew Szmajda

17 stycznia 2020 r. 11:01

Edycja

Zbigniew Szmajda

17 stycznia 2020 r. 11:02

Edycja

Zbigniew Szmajda

23 stycznia 2020 r. 13:53

Edycja

Zbigniew Szmajda