Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.29.2020.ZS

Data ogłoszenia: 06.07.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:16.07.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 lipca 2020 r. 07:50

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

6 lipca 2020 r. 12:13

Zbigniew Szmajda

SIWZ

6 lipca 2020 r. 12:13

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

6 lipca 2020 r. 12:14

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ- formularz oferty

6 lipca 2020 r. 12:14

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

6 lipca 2020 r. 12:14

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

6 lipca 2020 r. 12:14

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz robót

6 lipca 2020 r. 12:15

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

6 lipca 2020 r. 12:15

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - ośw. o statusie przedsiębiorcy

6 lipca 2020 r. 12:22

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

6 lipca 2020 r. 12:12

Licznik odsłon :

142

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

6 lipca 2020 r. 12:12

Dodanie

Zbigniew Szmajda

17 lipca 2020 r. 07:50

Edycja

Zbigniew Szmajda