Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Status zamówienia: rozstrzygniete

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.14.2020.ZS

Data ogłoszenia: 31.03.2020 r. 

Data i godzina składania ofert: 10.04.2020 r. g. 11.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15 kwietnia 2020 r. 07:53

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

31 marca 2020 r. 11:18

Zbigniew Szmajda

SIWZ

31 marca 2020 r. 11:19

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

31 marca 2020 r. 11:20

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

31 marca 2020 r. 11:20

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

31 marca 2020 r. 11:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

31 marca 2020 r. 11:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz usług

31 marca 2020 r. 11:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

31 marca 2020 r. 11:22

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

31 marca 2020 r. 11:17

Licznik odsłon :

345

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

31 marca 2020 r. 11:17

Dodanie

Zbigniew Szmajda

31 marca 2020 r. 11:18

Edycja

Zbigniew Szmajda

15 kwietnia 2020 r. 07:54

Edycja

Zbigniew Szmajda