Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Noakowskiego 82 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.33.2020.ZS

Data ogłoszenia: 04.08.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:12.08.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13 sierpnia 2020 r. 07:38

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

4 sierpnia 2020 r. 09:49

Robert Marciniak

SIWZ

4 sierpnia 2020 r. 09:50

Robert Marciniak

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

4 sierpnia 2020 r. 09:51

Robert Marciniak

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

4 sierpnia 2020 r. 09:52

Robert Marciniak

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

4 sierpnia 2020 r. 09:53

Robert Marciniak

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

4 sierpnia 2020 r. 09:54

Robert Marciniak

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

4 sierpnia 2020 r. 09:55

Robert Marciniak

Zał. Nr 6 do SIWZ - osw. o statusie przedsiębiorcy

4 sierpnia 2020 r. 09:55

Robert Marciniak

Zał. nr 7 do SIWZ - projekt umowy

4 sierpnia 2020 r. 09:56

Robert Marciniak

powrót

Dodał :

Robert Marciniak

Data dodania :

4 sierpnia 2020 r. 09:47

Licznik odsłon :

95

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

4 sierpnia 2020 r. 09:47

Dodanie

Robert Marciniak

4 sierpnia 2020 r. 09:57

Edycja

Robert Marciniak

13 sierpnia 2020 r. 07:38

Edycja

Zbigniew Szmajda