Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygniete

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.07.2020.ZS

Data ogłoszenia: 07.02.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:18.02.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

18 lutego 2020 r. 14:37

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

7 lutego 2020 r. 13:43

Zbigniew Szmajda

SIWZ

7 lutego 2020 r. 13:43

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

7 lutego 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

7 lutego 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ zestawienie ilościowo cenowe

7 lutego 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7 lutego 2020 r. 13:44

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

7 lutego 2020 r. 13:45

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

7 lutego 2020 r. 13:45

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

7 lutego 2020 r. 13:45

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

7 lutego 2020 r. 13:42

Licznik odsłon :

229

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

7 lutego 2020 r. 13:42

Dodanie

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2020 r. 14:37

Edycja

Zbigniew Szmajda