Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 15 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.24.2020.ZS

Data ogłoszenia: 17.06.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:26.06.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 czerwca 2020 r. 07:14

Robert Marciniak

Ogłoszenie o zamówieniu

17 czerwca 2020 r. 13:32

Zbigniew Szmajda

SIWZ

17 czerwca 2020 r. 13:32

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ -SOPZ

17 czerwca 2020 r. 13:32

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

17 czerwca 2020 r. 13:33

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

17 czerwca 2020 r. 13:33

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

17 czerwca 2020 r. 13:33

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

17 czerwca 2020 r. 13:34

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy

17 czerwca 2020 r. 13:34

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

17 czerwca 2020 r. 13:28

Licznik odsłon :

177

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

17 czerwca 2020 r. 13:28

Dodanie

Zbigniew Szmajda

29 czerwca 2020 r. 07:17

Edycja

Robert Marciniak