Dostawa wyposażenia do laboratorium

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.30.2020.ZS

Data ogłoszenia: 08.07.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:17.07.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 lipca 2020 r. 14:14

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

8 lipca 2020 r. 08:20

Zbigniew Szmajda

SIWZ

8 lipca 2020 r. 08:20

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

8 lipca 2020 r. 08:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

8 lipca 2020 r. 08:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - zestawienie ilościowo-cenowe

8 lipca 2020 r. 08:21

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

8 lipca 2020 r. 08:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

8 lipca 2020 r. 08:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6a do SIWZ - projekt umowy

8 lipca 2020 r. 08:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6b do SIWZ - projekt umowy

8 lipca 2020 r. 08:22

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - ośw. o statusie przedsiębiorcy

9 lipca 2020 r. 14:45

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

8 lipca 2020 r. 08:20

Licznik odsłon :

303

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

8 lipca 2020 r. 08:20

Dodanie

Zbigniew Szmajda

17 lipca 2020 r. 14:14

Edycja

Zbigniew Szmajda