Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.04.2020.ZS

Data ogłoszenia: 24.01.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:05.02.2020 r. g. 11.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Unieważnienie postępowania

6 lutego 2020 r. 09:24

Zbigniew Szmajda

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

30 stycznia 2020 r. 08:37

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

24 stycznia 2020 r. 13:11

Zbigniew Szmajda

SIWZ

24 stycznia 2020 r. 13:11

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

24 stycznia 2020 r. 13:11

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

24 stycznia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

24 stycznia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

24 stycznia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz usług

24 stycznia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

24 stycznia 2020 r. 13:13

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

24 stycznia 2020 r. 13:10

Licznik odsłon :

312

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

24 stycznia 2020 r. 13:10

Dodanie

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2020 r. 09:25

Edycja

Zbigniew Szmajda