Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Jesionowej 8 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.15.2020.ZS

Data ogłoszenia: 27.04.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:07.05.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

8 maja 2020 r. 12:46

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

27 kwietnia 2020 r. 13:10

Zbigniew Szmajda

SIWZ

28 kwietnia 2020 r. 08:59

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ

27 kwietnia 2020 r. 13:10

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 2 do SIWZ- formularz oferty

27 kwietnia 2020 r. 13:11

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 3 do SIWZ - ośw. o spełn. war. udziału w postęp.

27 kwietnia 2020 r. 13:11

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

27 kwietnia 2020 r. 13:11

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 5 do SIWZ - wykaz robót

27 kwietnia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

Zał. nr 6 do SIWZ - projekt umowy

27 kwietnia 2020 r. 13:12

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

27 kwietnia 2020 r. 13:09

Licznik odsłon :

272

Liczba zmian :

3

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

27 kwietnia 2020 r. 13:09

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 maja 2020 r. 12:47

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 maja 2020 r. 12:47

Edycja

Zbigniew Szmajda