Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.08.2020.ZS

Data ogłoszenia: 10.02.2020 r. 

Data i godzina składania ofert:19.02.2020 r. g. 9.00

Nazwa

Data dodania

Autor

_Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 lutego 2020 r. 10:17

Zbigniew Szmajda

_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20 lutego 2020 r. 11:22

Zbigniew Szmajda

Ogłoszenie o zamówieniu

10 lutego 2020 r. 13:02

Zbigniew Szmajda

SIWZ

10 lutego 2020 r. 13:02

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

10 lutego 2020 r. 13:02

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

10 lutego 2020 r. 13:03

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - zestawienie ilościowo cenowe

10 lutego 2020 r. 13:03

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

10 lutego 2020 r. 13:03

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

10 lutego 2020 r. 13:03

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - wykaz usług

10 lutego 2020 r. 13:04

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy

10 lutego 2020 r. 13:04

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

10 lutego 2020 r. 13:01

Licznik odsłon :

271

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

10 lutego 2020 r. 13:01

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2020 r. 11:21

Edycja

Zbigniew Szmajda