Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży technologicznej

Status zamówienia: unieważnione

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku)

Nr sprawy: NE.38.84.2019.ZS

Data ogłoszenia: 18.12.2019 r. 

Data i godzina składania ofert: 09.01.2020 r. g 11.00

Nazwa

Data dodania

Autor

Ogłoszenie o zamówieniu

18 grudnia 2019 r. 12:55

Zbigniew Szmajda

SIWZ

18 grudnia 2019 r. 12:55

Zbigniew Szmajda

Unieważnienie postepowania - NE.38.84.2019.ZS

9 stycznia 2020 r. 13:03

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 1 do SIWZ - SOPZ

18 grudnia 2019 r. 12:55

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 2 do SIWZ - formularz oferty

18 grudnia 2019 r. 12:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 3 do SIWZ - ośw.o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

18 grudnia 2019 r. 12:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 4 do SIWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia

18 grudnia 2019 r. 12:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 5 do SIWZ - wykaz usług

18 grudnia 2019 r. 12:56

Zbigniew Szmajda

Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy

18 grudnia 2019 r. 12:56

Zbigniew Szmajda

powrót

Dodał :

Zbigniew Szmajda

Data dodania :

18 grudnia 2019 r. 12:54

Licznik odsłon :

327

Liczba zmian :

2

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

18 grudnia 2019 r. 12:54

Dodanie

Zbigniew Szmajda

9 stycznia 2020 r. 13:03

Edycja

Zbigniew Szmajda