Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Oferta na wykonanie 2 szt. kompletnej dokumentacji projektowo kosztowej zadań inwestycyjnych

Oferta dotyczy wykonania 2 szt. kompletnej dokumentacji projektowo - kosztowej zadań inwestycyjnych z uzyskaniem stosownych zezwoleń na ich realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ...
Przetarg na budowę wiaty na sprzęt ciężki

Dotyczy oferty na budowę wiaty na sprzęt ciężki na terenie Ciepłowni MPEC Włocławek ...
Oferta na projekt budowlany pt.

Dotyczy złożenia oferty na projekt budowlany dla MPEC Sp. z o.o. we Włocławku pt. "Przejście ciepłociągu 2xDN600 pod torami PKP na linii Kutno - Piła między komorami cieplnymi P7 i P9 w rejonie ulicy Komunalnej we Włocławku" ...
Oferta na projekt budowlany pt.

Dotyczy złożenia oferty na projekt budowlany dla MPEC Sp. z o.o. we Włocławku pt. "Spięcie pierścieniowe sieci ciepłowniczej pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi Śródmieście i Południe we Włocławku między komorą ciepłowniczą S19 DN600 a komorą ciepłowniczą p ...
Zmiana terminu skłądania ofert na budowę wiaty na sprzęt ciężki na terenie Ciepłowni MPEC przy ulicy Teligi 1 we Włocławku

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. we Włocławku informuje, że przedłuża termin składania ofert na budowę wiaty na sprzęt ciężki na terenie Ciepłowni MPEC przy ulicy Teligi 1 we Włocławku do dnia 07 października 2011r. ...
Budowa wiaty na sprzęt ciężki

Dotyczy złożenia oferty na budowę wiaty na sprzęt ciężki na terenie Ciepłowni MPEC przy ulicy Teligi 1 we Włocławku .   Zgodnie z art.132 ust.1 pkt 3 oraz art. 133 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami ( ...
Oferta na wymianę dachu na budynku głównym Ciepłowni MPEC

Dotyczy złożenia oferty na wymianę dachu na budynku glównym Ciepłowni MPEC przy ul. Teligi 1 we Włocławku wraz z elementami towarzyszącymi zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. ...
Rozstrzygnięcie przetargu

Informacje o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym prowadzonym dla zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty stanowiącej równowartość 4 485 000,00 euro na roboty budowlane w zakresie budowy trzech sieci ciepłowniczych wraz z przyłączeniami i węzła ...
Likwidacja niskich emisji w rejonie starego Miasta Włocławek

  PRZETARG NA PROJEKT MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ WE WŁOCŁAWKU PT. "LIKWIDACJA NISKICH EMISJI W REJONIE STAREGO MIASTA WŁOCŁAWEK"       Ogłoszenie o zamówieniu   Postępowanie prowadzone jest w trybie z ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |