Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanałów spalin Ciepłowni MPEC na odcinku od wentylatorów spalinowych do komina H-160

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanałów spalin Ciepłowni MPEC na odcinku od wentylatorów spalinowych do komina H-160 ...
Oferta na dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Złożenie oferty na dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usług serwisu po wdrożeniu. ...
Oferta na wykonanie dokument. projektowo-kosztowej pn. Przebudowa kompensatora U-kształtowego na magistr. 2xDN600

Złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kompensatora U-kształtowego na magistrali ciepłowniczej 2xDN600 zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Budizol w rejonie ulicy Komunalnej we Włocławku. ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Okrężnej 2c   Pliki do pobrania: Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załacznik nr 3 Załącznik nr 4 ...
Złożenie oferty na budowę przyłącza cieplnego przy Al. Kazimierza Wielkiego 6e

Oferta na budowę przyłącza cieplnego przy ul. Al Kazimierza Wielkiego 6e. ...
Złożenie oferty na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych komory GKR II

Oferta na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych komory GKR II ...
budowa wysokoparametrowej sieci rozdzielczej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul Płockiej wraz z przyłączami i montażem indywidualnych węzłów cieplnych.

Oferta na wykonanie projektu budowy wysokoparametrowej sieci rozdzielczej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Plockiej wraz z przylaczeniami i montazem indywidualnych wezlow cieplnych. ...
Oferta na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej we Włocławku

Poniżej znajdują się linki do pobrania dokumentacji projektowej.  www.mpec.com.pl/download/pliki_do_pobrania.zip www.mpec.com.pl/download/zalacznik4.pdf           ...
Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków etap III

Poniżej znajdują się linki do pobrania dokumentacji projektowej. www.mpec.com.pl/dokumenty/dokumentacja_projektowa.zip www.mpec.com.pl/dokumenty/projekt_umowy.zip www.mpec.com.pl/dokumenty/plan_sytuacyjny.zip               ...
Oferta na budowę portierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Oferta na rozbudowę portierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową. Poniżej znajdują sie linki do pobrania dokumentacji projektowej. www.mpec.com.pl/download/przedmiary_kosztorysy_nakladcze.zip www.mpec.com.pl/download/w ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |