Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Wybór wykonawcy na budowę sieci cieplnej z przyłączami w ul. Rzecznej

Wybór wykonawcy na budowę sieci cieplnej z przyłączami w ul. Rzecznej Ogłoszenie - pobierz Załacznik - pobierz Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

Urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości Obręb 2010 Michelin

Ogłoszenie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki  372 KM 01 Obręb 2010 Michelin w drodze negocjacji cenowej. Postępowanie unieważniono. ...
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do obiektów kościelnych w rejonie ul. Prymasa Karnkowskiego we W-wku

Poniżej znajdują się linki do pobrania : http://mpec.bipgov.net/ftp/zalacznik_nr_1.zip   http://mpec.bipgov.net/ftp/zalacznik_nr_2.zip     ...
Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków

Poniżej znajdują się linki do pobrania : www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_1b.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_1a.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_4.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/Bauera_zal_3.zip   www.mpec.com.pl/dokumenty/B ...
Oferta na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków.

Złożenie oferty na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej  wraz z przyłączeniami do budynków. Poniżej znajdują się pliki do pobrania dokumentacji projektowej. www.mpec.com.pl/dokumenty/Projekt_bud_etap_II_zad_22.zip www.mpec.com.pl/dokumenty/Projekt_umowy2.zip www. ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |