Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO ...
Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM OFERENTA ...
Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM OFERENTA   ...
Oferta na wykonanie badań nieniszczących złącz spawanych.

Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na odcinku w ul. Miłej (etap II cz II) i od ul. Chłodnej do ul. Długiej (etap II cz III) we W-wku.

UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE ________________________________________________________________________________________ 2015.05.06 Załaczniki - pobierz   ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |