Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Wykonanie ekspertyzy technicznej sieci ciepłej wody użytkowej zasilanej z grupowego węzła cieplnego ODJ Marii Konopnickiej we W-wku - II postępowanie.

Oferta dotyczy wykonania ekspertyzy technicznej sieci ciepłej wody użytkowej zasilanej z grupowego węzła cieplnego ODJ Marii Konopnickiej we Włocławku - II postepowanie. - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO !!! ...
Złożenie oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej sieci ciepłej wody użytkowej zasilanej z grupowego węzła cieplnego ODJ Marii Konopnickiej we Włocławku.

Oferta na wykonanie ekspertyzy technicznej sieci ciepłej wody użtkowej zasilanej z grupowego węzła cieplnego ODJ Marii Konopnickiej we Włocławku.  UWAGA ! Zmiana sposobu kontaktowania się w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej – termin należy ustalić za pośrednictwem poczty ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)    Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Słowackiego 13 we Włocławku (Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Słowackiego 13 we Włocławku (Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)  Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej.     Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji) Dokumentacja - POBIERZ Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Wykonanie opracowania pn.

Wykonanie opracowania pn. "Analiza techniczno - ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED" Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 25

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 25. Postępowanie zakończone wyborem oferenta.   ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.).  Postępowanie zakończone wyborem oferenta. ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |