Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

UWAGA 1. Nowy identyfikator postępowania (miniPortal) - 62e34082-5534-4418-b7ea-63208183404d (załączony poniżej w pozycji 3.9a)  2. Nowy klucz publiczny (do pobrania poniżej w pozycji 3.10a). Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, oprac ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy zbiegu ulic Zagajewskiego i Okrężnej we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: roborty budowlane Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.63.2018.ZS Data ogłoszenia: 17.10.2018 r.  ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.61.2018.ZS Data ogłoszenia: 05.10.2018 r.  Data i ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: roboty budowlane  Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.62.2018.ZS Data ogłoszenia: 04.10.2018 r.& ...
Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawy Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.60.2018.ZS Data ogłoszenia: 02.10.2018 r.  Data i ...
Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: usługi Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.58.2018.ZS Data ogłoszenia: 19.09.2018 r.  Data i ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 24 we Włocławku

UWAGA - Przedmiotem zamówienia nie są objęte czynności związane z opróżnianiem sieci ciepłowniczej z czynnika grzewczego oraz czynności związane z napełnieniem czynnikiem grzewczym sieci i przyłącza cieplnego. Czynności te wraz z uruchomieniem przyłącza cieplnego wykonuje ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bukowej 23 we Włocławku

UWAGA - Przedmiotem zamówienia nie są objęte czynności związane z opróżnianiem sieci ciepłowniczej z czynnika grzewczego oraz czynności związane z napełnieniem czynnikiem grzewczym sieci i przyłącza cieplnego. Czynności te wraz z uruchomieniem przyłącza cieplnego wykonuje ...
Przetarg na zadanie pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki”

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: usługi Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.46.2018.ZS Data ogłoszenia: 06.08.2018 r.  Data i g ...
Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED Zadanie 1 Etap I Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4)

Przedmiotem zamówienia jest, w systemie „zaprojektuj-wybuduj”, opracowanie dokumentacji (w tym projektu podstawowego, projektu budowlanego do pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i powykonawczych), dostawa, zabudowanie wraz z niezbędnymi podłączeniami do is ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |