Przetargi

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o.

I. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

II. zmiana regulaminu udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC Sp. z o.o we Włocławku
Wykonanie i dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.26.2020.ZS Data ogłoszenia: 03.07.2020 r.  Data i godz ...
Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.21.2020.ZS Data ogłoszenia: 18.06.2020 r.  Data i godz ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kruszyńskiej 41 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: robota budowlana Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.25.2020.ZS Data ogłoszenia: 18.06.2020 r.  Da ...
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Zielony Rynek 15 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: robota budowlana Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.24.2020.ZS Data ogłoszenia: 17.06.2020 r.  D ...
Dostawa wyposażenia do laboratorium

Status zamówienia: unieważnione Rodzaj zamówienia: dostawa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.23.2020.ZS Data ogłoszenia: 15.06.2020 r.  Data i godzin ...
Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji systemów monitoringu emisji oraz prowadzenie bieżącego serwisu

Status zamówienia: w toku Rodzaj zamówienia: usługa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.22.2020.ZS Data ogłoszenia: 08.06.2020 r.  Data i godzina skł ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 9 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: robota budowlana Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.20.2020.ZS Data ogłoszenia: 26.05.2020 r.  Da ...
Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Młynarskiej 4,6,5c,10-10a oraz ul. Paderewskiego 1a we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: robota budowlana Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.18.2020.ZS Data ogłoszenia: 06.05.2020 r.  Da ...
Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: usługa Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.17.2020.ZS Data ogłoszenia: 30.04.2020 r.  Data i godz ...
Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy Placu Staszica 5/6 we Włocławku

Status zamówienia: rozstrzygnięte Rodzaj zamówienia: robota budowlana Tryb postępowania: przetarg (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp.  z o.o. we Włocławku) Nr sprawy: NE.38.16.2020.ZS Data ogłoszenia: 28.04.2020 r.  Da ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |