Reprezentacja Spółki.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki, do skałdania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów lącznie 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj Członkowie Zarządu łączenie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem 

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

14 kwietnia 2015 r. 08:17

Licznik odsłon :

3978

Liczba zmian :

6

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

14 kwietnia 2015 r. 08:17

Dodanie

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:19

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:29

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 08:30

Edycja

Tomasz Witczak

14 kwietnia 2015 r. 10:14

Edycja

Tomasz Witczak

15 stycznia 2019 r. 12:37

Edycja

Remigiusz Krajewski