Rejestry, Ewidencje.

Rejestry , ewidencje

 

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

- rejestr umów sprzedaży energii cieplnej, 

- rejestr odbiorców usług, 

- rejestr zgłaszanych reklamacji, 

- ewidencjonowanie zamówień publicznych, 

- rejestr wydanych warunków technicznych, 

- rejestr korespondencji, 

- rejestr zgłoszeń awarii i usterek, 

- rejestr wypadków, 

- rejestr kontroli zewnętrznej,

- raport o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

W firmie prowadzone jest archiwum zakładowe oraz archiwum techniczne Spółki. 

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w rejestrach archiwum udostępniane są

na wniosek :

            - osoby której dotyczą :

            - organu upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

10 października 2012 r. 10:41

Licznik odsłon :

4263

Liczba zmian :

4

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

10 października 2012 r. 10:41

Dodanie

Tomasz Witczak

10 października 2012 r. 11:16

Edycja

Tomasz Witczak

22 października 2012 r. 13:25

Edycja

Tomasz Witczak

31 października 2012 r. 09:39

Edycja

Tomasz Witczak