Aktywa - Sprawozdania finansowe

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

Aktywa razem: 100 325 429,47 zł                                                        

w tym:                                                                                                  

 aktywa trwałe:       70 452 703,69 zł                                           

► aktywa obrotowe:  29 872 725,78 zł

                                          

Pasywa razem: 100 325 429,47 zł

w tym:

► kapitał własny: 65 606 859,89 zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 34 718 569,58 zł

 

 

Dane z bilansu według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Aktywa razem: 110 266 383,99 zł                                                        

w tym:                                                                                                  

► aktywa trwałe:       70 366 479,30 zł                                           

► aktywa obrotowe:  39 899 904,69 zł

                                          

Pasywa razem: 110 266 383,99 zł

w tym:

► kapitał własny: 69 311 617,09 zł

► zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 40 954 766,90 zł

 
  
 
Poniżej w folderach znajdują się dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat
za lata obrachunkowe: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2017, 2018.
 

Pozostałe strony

2018

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2017

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

2 kwietnia 2012 r. 09:25

Licznik odsłon :

18347

Liczba zmian :

79

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

2 kwietnia 2012 r. 09:25

Dodanie

Tomasz Witczak

2 kwietnia 2012 r. 09:28

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:08

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:20

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:20

Usunięcie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:21

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:22

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:23

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:24

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:28

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:30

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:32

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:32

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:35

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:35

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:36

Edycja

Tomasz Witczak

3 kwietnia 2012 r. 14:57

Edycja

Tomasz Witczak

4 kwietnia 2012 r. 07:59

Edycja

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:21

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:21

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

14 sierpnia 2012 r. 12:24

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:45

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:46

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:50

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:52

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:53

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:53

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:54

Edycja

Tomasz Witczak

9 grudnia 2013 r. 09:54

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:19

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:20

Edycja

Tomasz Witczak

3 stycznia 2014 r. 11:20

Edycja

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:34

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:36

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

24 października 2014 r. 08:39

Edycja

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:36

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:37

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:38

Edycja

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:39

Edycja

Tomasz Witczak

3 lipca 2017 r. 13:11

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:12

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:18

Edycja

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:19

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:20

Dodanie pliku

Anna Paluszkiewicz

3 lipca 2017 r. 13:23

Edycja

Anna Paluszkiewicz

4 lipca 2018 r. 11:08

Edycja

Remigiusz Krajewski

4 lipca 2018 r. 11:11

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

4 lipca 2018 r. 11:12

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:52

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 14:29

Edycja

Remigiusz Krajewski

12 lipca 2019 r. 10:47

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:02

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:03

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:06

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:08

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:11

Edycja

Zbigniew Szmajda

12 lipca 2019 r. 11:13

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lipca 2020 r. 13:21

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lipca 2020 r. 13:22

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lipca 2020 r. 13:24

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lipca 2020 r. 13:27

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lipca 2020 r. 13:29

Edycja

Zbigniew Szmajda

13 lipca 2020 r. 13:34

Edycja

Zbigniew Szmajda