2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Zakres kontroli: Ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa pracy, praca w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe

Okres objęty kontrolą:  stan bieżący

Termin kontroli: 25.02.2015 r., 11.03.2015 r., 16.03.2015 r. - 24.03.2015 r. 

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Archiwum Państwowe w Toruniu  

Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Państwowe w Toruniu

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego

Okres objęty kontrolą:  

Termin kontroli: 31.08.2015 r. . 

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku 

Zakres kontroli: Kontrola dotycząca wykonania obowiązków zawartych w pkt. 1  i 2 decyzji nr 217/15

Okres objęty kontrolą: stan bieżący 

Termin kontroli: 26.08.2015 r. - 28.08.2015 r. 

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

Zakres kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnychw zakresie ochrony środowiska

Okres objęty kontrolą:  rok 2014 i rok 2015 - do dnia zakonczenia kontroli 

Termin kontroli: 26.08.2015 r. - 28.08.2015 r. 

Dokumentacja i przebieg kontroli dostępne w siedzibie Spółki

 

 

 

Dodał :

Remigiusz Krajewski

Data dodania :

24 stycznia 2019 r. 10:40

Licznik odsłon :

663

Liczba zmian :

7

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

24 stycznia 2019 r. 10:40

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:41

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:53

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:00

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:15

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:38

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 13:21

Edycja

Remigiusz Krajewski