Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

16 grudnia 2015 r. 12:39

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:38

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:37

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2015 r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

16 grudnia 2015 r. 12:36

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2015 r.

Dodanie pliku

Tomasz Witczak

11 grudnia 2015 r. 13:46

Rada Nadzorcza

Edycja

Tomasz Witczak

16 listopada 2015 r. 11:44

Audit - wizyta kontrolna - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - listopad -2015 rok

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

5 listopada 2015 r. 07:44

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

5 listopada 2015 r. 07:44

Protokół_kontrola WIOŚ_październik_2015

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

28 października 2015 r. 11:20

Dostawa samochodu osobowego

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:18

Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:17

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:14

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 25

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:13

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:09

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:08

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:07

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Słowackiego 13 we Włocławku (Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Tomasz Witczak

28 października 2015 r. 11:06

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Słowackiego 13 we Włocławku (Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Tomasz Witczak

20 października 2015 r. 15:08

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

20 października 2015 r. 15:07

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

20 października 2015 r. 15:07

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

20 października 2015 r. 15:06

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

20 października 2015 r. 15:06

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

20 października 2015 r. 15:04

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kościuszki 19 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o i c.w.u.)

Dodanie

Radosław Karlikowski

23 września 2015 r. 07:47

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Słowackiego 13 we Włocławku (Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

23 września 2015 r. 07:45

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Słowackiego 13 we Włocławku (Dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Dodanie

Radosław Karlikowski

21 września 2015 r. 10:57

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Radosław Karlikowski

21 września 2015 r. 10:57

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - sierpień -.2015 rok

Dodanie pliku

Radosław Karlikowski

16 września 2015 r. 13:16

Edycja

Radosław Karlikowski

16 września 2015 r. 13:11

Edycja

Radosław Karlikowski

16 września 2015 r. 13:10

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku posiada na sprzedaż mieszankę popiołowo - żużlową.

Dodanie

Radosław Karlikowski

9 września 2015 r. 09:11

Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników energii cieplnej

Edycja

Radosław Karlikowski

9 września 2015 r. 09:11

Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników energii cieplnej

Edycja

Radosław Karlikowski

7 września 2015 r. 13:15

Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Edycja

Radosław Karlikowski

7 września 2015 r. 09:19

Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Edycja

Radosław Karlikowski

1 września 2015 r. 13:46

Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Edycja

Anna Paluszkiewicz

26 sierpnia 2015 r. 12:27

Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Edycja

Anna Paluszkiewicz

26 sierpnia 2015 r. 12:25

Zapytanie ofertowe - złożenie oferty na realizację zadania pn. Dostawa odzieży ochronnej i roboczej

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 13:22

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 13:20

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 13:17

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 13:15

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 07:48

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 07:35

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 07:33

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Edycja

Anna Paluszkiewicz

24 sierpnia 2015 r. 07:30

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do budynku mieszkalnego przy ul. Bojańczyka 12 i Chopina 52 we Włocławku.pdf

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

18 sierpnia 2015 r. 14:49

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Edycja

Radosław Karlikowski

18 sierpnia 2015 r. 14:41

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Edycja

Anna Paluszkiewicz

18 sierpnia 2015 r. 14:40

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Edycja

Anna Paluszkiewicz

18 sierpnia 2015 r. 14:38

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Edycja

Anna Paluszkiewicz

18 sierpnia 2015 r. 14:37

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Edycja

Anna Paluszkiewicz

18 sierpnia 2015 r. 14:36

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do bud. przy ul.Nowomiejskiej 21

Dodanie

Anna Paluszkiewicz

13 sierpnia 2015 r. 09:21

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

11 sierpnia 2015 r. 13:43

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

11 sierpnia 2015 r. 11:24

Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników energii cieplnej

Edycja

Radosław Karlikowski

7 sierpnia 2015 r. 07:52

Złożenie oferty na wykonanie kontroli metrologicznej - legalizacji 300 szt. liczników ciepła dla MPEC sp. z o.o.

Edycja

Radosław Karlikowski

7 sierpnia 2015 r. 07:51

Złożenie oferty na wykonanie kontroli metrologicznej - legalizacji 300 szt. liczników ciepła dla MPEC sp. z o.o. - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE WYBOREM OFERENTA

Edycja

Radosław Karlikowski

7 sierpnia 2015 r. 07:50

Złożenie oferty- zakup kruszarki laboratoryjnej czterowalcowej

Edycja

Radosław Karlikowski

7 sierpnia 2015 r. 07:49

Dostawa samochodu osobowego

Edycja

Radosław Karlikowski

7 sierpnia 2015 r. 07:48

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 49 (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:43

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:43

Wykonanie opracowania pn. "Analiza techniczno - ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED"

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:42

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:41

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:41

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:40

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:37

Wykonanie opracowania pn. "Analiza techniczno - ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED"

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:37

Wykonanie opracowania pn. "Analiza techniczno - ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED"

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:36

Wykonanie opracowania pn.

Edycja

Radosław Karlikowski

4 sierpnia 2015 r. 11:36

Wykonanie opracowania pn. "Analiza techniczno - ekonomiczna dostosowania istniejącego węglowego źródła ciepła MPEC Włocławek do wymagań Dyrektywy IED

Dodanie

Radosław Karlikowski

30 lipca 2015 r. 08:35

Dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej

Edycja

Radosław Karlikowski

28 lipca 2015 r. 14:37

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

28 lipca 2015 r. 14:35

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 25

Edycja

Radosław Karlikowski

28 lipca 2015 r. 08:02

Dostawa materiałów biurowych do obsługi administracyjnej

Edycja

Radosław Karlikowski

23 lipca 2015 r. 08:12

Dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 12:20

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 25

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 12:02

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łeśnej 25

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 12:02

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łeśnej 25

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 12:01

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łeśnej 25

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 12:01

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łeśnej 25

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 12:00

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Żelazne Wody oraz budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łeśnej 25

Dodanie

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 08:04

Modernizacja kompensatorów kanałów dymowych w kominie H-160

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 08:03

Wykonanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi i awariami

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 08:02

Wykonanie nadzoru archeologicznego i sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 08:02

Kompleksowa obsługa geodezyjna w zakresie potrzeb wynikających z działalności MPEC Sp. z o.o.

Edycja

Radosław Karlikowski

22 lipca 2015 r. 08:01

Kompleksowa obsługa geodezyjna w zakresie potrzeb wynikających z działalności MPEC Sp. z o.o.

Edycja

Radosław Karlikowski

21 lipca 2015 r. 07:48

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Edycja

Radosław Karlikowski

21 lipca 2015 r. 07:45

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa wysokoparametrowych przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Kościuszki 6A, 6E i 6F (dostawa ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.)

Dodanie

Radosław Karlikowski

20 lipca 2015 r. 08:48

Dostawa materiałów biurowych do obsługi administracyjnej

Edycja

Radosław Karlikowski

15 lipca 2015 r. 14:09

Dostawa materiałów biurowych do obsługi administracyjnej

Edycja

Radosław Karlikowski

15 lipca 2015 r. 14:09

Dostawa materiałów biurowych do obsługi administracyjnej

Edycja

Radosław Karlikowski

15 lipca 2015 r. 14:08

Dostawa materiałów biurowych do obsługi administracyjnej

Dodanie

Radosław Karlikowski

15 lipca 2015 r. 10:43

Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników energii cieplnej

Edycja

Radosław Karlikowski

15 lipca 2015 r. 10:42

Zakup i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników energii cieplnej

Dodanie

Radosław Karlikowski

15 lipca 2015 r. 10:39

Dostawa 20 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem systemowym

Edycja

Radosław Karlikowski

15 lipca 2015 r. 10:36

Dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej

Edycja

Radosław Karlikowski

14 lipca 2015 r. 07:22

Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

14 lipca 2015 r. 07:21

Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

14 lipca 2015 r. 07:21

Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

14 lipca 2015 r. 07:20

Wykonanie oznakowania czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego w terenie objętym robotami inwestycyjnymi

Edycja

Radosław Karlikowski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |