Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrola - ZUS ws. prawidłowości obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, zgłaszania danych - VI 2017 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - sierpień -.2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - listopad 2016 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrola - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - 2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrola - Państwowa Inspekcja Pracy wz. oceny przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy w zakresie urlopów wypoczynkowych - IX-X 2017 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Certyfikat ISO 9001:2008 ważny do 14.09.2018 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Audit - wizyta kontrolna - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - listopad -2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - maj 2017 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - maj 2016 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2015 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Audit - System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 - 2013 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:37

2018

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:25

2018

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:25

2018

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:15

Status Prawny

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 12:34

2017

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:38

2016

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:38

2015

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:37

2014

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:36

2013

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:34

2013

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:32

2017

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:31

2017

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:20

2016

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:15

2015

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:04

2016

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:03

2016

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:02

2016

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:02

2016

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 11:00

2015

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:53

2015

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:41

2015

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:40

2015

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:40

2014

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:35

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:34

2014

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:34

2014

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:34

2014

Usunięcie strony

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:34

2014

Dodanie

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 10:30

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 14:41

2013

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 14:29

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 14:29

2013

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2015 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2014r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2012r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2011

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat sporządzony na 30.04.2010r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Rachunek zysków i strat na dzień 30.04.2013r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2015 r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2014r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2013r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2012r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2011r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:26

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2010r.

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:25

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2014 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:25

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2014r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:20

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 30.04.2015 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 13:18

Bilans sporządzony na dzień 30.04.2015 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 12:46

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 12:45

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 12:43

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 12:42

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Dodanie pliku

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:52

Aktywa - Sprawozdania finansowe

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:51

2012/2013

Usunięcie strony

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:43

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:41

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. PŁOCKIEJ I TELIGI, O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,4196 HA.

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:40

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bukowej 23 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:40

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 24 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:38

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:38

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:38

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:36

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:36

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:35

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:35

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy zbiegu ulic Zagajewskiego i Okrężnej we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:35

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:34

Dostawa oraz wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych APC

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:34

Dostawa pelletu drzewnego

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:34

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:33

Dostawa urzadzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:32

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 10:29

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 2 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:19

2012/2013

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:19

2013/2014

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:18

2013/2014

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:18

2014/2015

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:17

2014/2015

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:17

2015/2016

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:17

2015/2016

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:16

2017

Edycja

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 09:16

2017

Dodanie

Remigiusz Krajewski

23 stycznia 2019 r. 08:51

Test

Usunięcie strony

Administrator

23 stycznia 2019 r. 08:49

Test

Dodanie

Administrator

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |