Rejestr zmian

Data modyfikacji

Nazwa

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

11 marca 2019 r. 14:28

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

11 marca 2019 r. 14:28

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 09:00

Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:57

Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:54

Sukcesywna legalizacja ciepłomierzy

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:47

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

7 marca 2019 r. 08:44

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

5 marca 2019 r. 11:03

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

4 marca 2019 r. 15:00

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

4 marca 2019 r. 14:57

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz tryb ich rozstrzygania

Usunięcie pliku

Zbigniew Szmajda

1 marca 2019 r. 14:14

Dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

28 lutego 2019 r. 14:53

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

27 lutego 2019 r. 09:32

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 lutego 2019 r. 14:53

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

26 lutego 2019 r. 14:48

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

22 lutego 2019 r. 09:32

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

22 lutego 2019 r. 09:28

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku Agata S.A. na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2019 r. 11:00

Dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2019 r. 10:54

Dostawy artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

20 lutego 2019 r. 07:13

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynków Castoramy i Parku Handlowego A na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2019 r. 10:24

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2019 r. 09:03

Taryfa dla ciepła

Edycja

Zbigniew Szmajda

18 lutego 2019 r. 09:03

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 20 lutego 2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 14:21

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 14:14

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 08:27

Schemat organizacyjny Spółki MPEC obowiązujący od 01.02.2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

14 lutego 2019 r. 08:22

Regulamin organizacyjny obowiązujący od 01.02.2019 r.

Dodanie pliku

Zbigniew Szmajda

13 lutego 2019 r. 08:42

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:49

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:41

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:37

Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 14:24

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynków Castoramy i Parku Handlowego A na terenie projektowanego Centrum Handlowego przy zbiegu ulic Kapitulnej i Długiej we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 13:41

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 13:40

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED – Zadanie 1 Etap I i II Budowa instalacji odsiarczania i odpylania spalin

Edycja

Zbigniew Szmajda

8 lutego 2019 r. 12:02

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:45

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:43

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:08

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

6 lutego 2019 r. 14:02

Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

4 lutego 2019 r. 13:06

Dostawa urzadzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

31 stycznia 2019 r. 10:30

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 10:30

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 10:28

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:47

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:46

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:46

Zmiana sposobu zasilania kotłów umożliwiająca sekcyjną pracę ciepłowni MPEC

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:44

Opracowanie SIWZ i PFU oraz uzyskanie niezbędnych decyzji adm. dla przeprowadzenia procedury wyboru GWI

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:41

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:41

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:40

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:40

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:38

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:38

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:37

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:37

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:35

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bukowej 23 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:35

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Bukowej 23 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:34

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 24 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:34

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Łęgskiej 24 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:32

Przetarg na zadanie pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki”

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:32

Przetarg na zadanie pn: „Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki”

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:30

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:30

Ochrona i zabezpieczenie obiektów i mienia Spółki

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:27

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:27

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:26

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:26

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Gniazdowskiego 3 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:25

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:25

Dostawa miału węglowego wraz z transportem kolejowym

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:23

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy zbiegu ulic Zagajewskiego i Okrężnej we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:22

Dostawa oraz wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych APC

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:20

Dostawa oleju napędowego grzewczego

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:19

Dostawa pelletu drzewnego

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:18

Dostawa indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:16

Dostawa urzadzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:15

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 2 we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:14

Dostawa urzadzeń, armatury, materiałów oraz części zamiennych dla potrzeb utrzymania ruchu systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:13

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:13

Dostawa artykułów spożywczych i wody mineralnej do MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

31 stycznia 2019 r. 08:11

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Remigiusz Krajewski

30 stycznia 2019 r. 10:53

Dane firmy

Edycja

Remigiusz Krajewski

30 stycznia 2019 r. 10:44

Dane firmy

Dodanie

Remigiusz Krajewski

30 stycznia 2019 r. 10:44

Status Prawny

Edycja

Remigiusz Krajewski

30 stycznia 2019 r. 10:19

Zgłaszanie usterek i awarii

Edycja

Remigiusz Krajewski

29 stycznia 2019 r. 07:54

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Leśnej 2 we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2019 r. 07:52

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2019 r. 07:39

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2019 r. 07:39

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Edycja

Zbigniew Szmajda

29 stycznia 2019 r. 07:30

Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku

Dodanie

Zbigniew Szmajda

28 stycznia 2019 r. 11:08

2018

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 13:21

2013

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 13:21

2015

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 13:21

2016

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 13:20

2017

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 13:20

2018

Edycja

Remigiusz Krajewski

25 stycznia 2019 r. 07:13

2017

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrole, Inspekcje, Audyty

Edycja

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - wizyta monitorująca realizacji projektu pn. Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek - V-VII 2017 rok

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrola WIOŚ_październik_2015

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

24 stycznia 2019 r. 13:38

Kontrola WIOŚ - kontrola wymagań ochrony środowiska - XII 2017

Usunięcie pliku

Remigiusz Krajewski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |